น้ำหล่อเย็นที่อยู่ในอุปกรณ์ทำความเย็นต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้เป็นระบบ cooling tower ซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนแบบเปิด น้ำหล่อเย็นที่ไหลเวียนบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอเนื่องจากความร้อนแฝง ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ส่งผลทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลง กระบวนการดังกล่าวจะทำให้ของแข็งแขวนลอยที่อยู่ในน้ำหล่อเย็นเกิดการควบแน่น ซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่พื้นผิวของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ รวมถึงส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงขึ้น ทำให้การละลายของของแข็งแขวนลอยนน้ำลดลง ก่อให้เกิดปัญหาตะกรันสะสมที่พื้นผิวของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้

 • ความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยนเพิ่มสูงขึ้น : ทำให้เกิดการสะสมของตะกรัน และกากตะกอนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
 • วัตถุเกิดการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น
 • ของแข็งแขวนลอยนและสารอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น : ทำให้เกิดการสะสมของเมือก และการปนเปื้อนของเชื้อลีจิโอเนลลา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้การทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพลดลง และส่งผลให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการใช้พลังงาน

ในบางกรณีนั้น ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้การทำงานของเครื่องทำความเย็นเกิดปัญหาขึ้นได้ นอกจากนี้การกัดกร่อนจะส่งผลให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องทำความเย็น ดังนั้น การดูแลรักษา

ปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องทำความเย็น
และผลลัพธ์ที่ได้จากการป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • เมือกที่สะสมในระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling water system)

 • การใช้สารเคมีสำหรับดูแลรักษาคุณภาพน้ำเพื่อลดอัตราการเกิดของสาหร่าย

 • การกัดกร่อนของท่อของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นทองแดงในเครื่องทำความเย็น

 • ตะกรันที่สะสมบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องทำความเย็น

 • ผลจากการกัดกร่อนท่อของตัวเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นทองแดงในเครื่องทำความเย็น

 • เกิดผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีสำหรับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสม

 • ผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิม เนื่องจากมีการใช้สารเคมีสำหรับป้องกันการเกิดตะกรัน สารเคมีชนิดนี้จะทำการเปลี่ยนรูปร่างและหยุดการก่อตัวของผลึก รวมทั้งป้องกันการสะสมของตะกรันได้อีกด้วย

เคมีภัณฑ์

AQUAS™CHELATE TD ซีรีส์: สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนสำหรับน้ำหล่อเย็น

AQUAS™CHELATE TP ซีรีส์: สารเคมีป้องกันตะกรันสำหรับน้ำหล่อเย็น

AQUAS™CIDE TSC ซีรีส์: สารเคมีกำจัดแบคทีเรียและตะไคร่น้ำสำหรับน้ำหล่อเย็น

อุปกรณ์

อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็น

MYGUARD™ ICB-460K(AS)

 MYGUARD™ ICB-460K(AS) คืออุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อควบคุมความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็น โดยจะทำการควบคุมวาล์วสำหรับระบายน้ำทิ้งตามค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหล่อเย็น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของปั๊มสำหรับปล่อยสารเคมีเพื่อควบคุมการปล่อยสารเคมีออกมาในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย

อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็น

MYGUARD™ EB-811SC(AS)

MYGUARD™ EB-811SC(AS) คืออุปกรณ์ควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็น ที่สามารถควบคุมค่าการนำไฟฟ้า และการจ่ายสารเคมีได้ในชุดเดียว ด้วยระบบ EB-800 ซึ่งในระบบ EB-800(AS) ป็มจ่ายเคมีและถังสารเคมีจะติดตั้งอยู่ด้วยกัน จะง่ายต่อการใช้งานและควบคุมคุณภาพหล่อเย็นได้ดี

 • MYGUARD™ EB-811SC(AS)

 • EB-800(AS) system