การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบหม้อต้มไอน้ำ ควรดูแลตั้งแต่น้ำตั้งต้นก่อนเข้าระบบ หากน้ำที่เข้าระบบไม่มีการบำบัดที่เหมาะสม สารละลายที่อยู่ในน้ำอาจก่อให้เกิดปัญหต่าง ๆ ในหม้อต้มไอน้ำได้

 • สารละลายประจุบวก (แคลเซียม, แมกนีเซียม, ธาตุเหล็ก, โซเดีม ฯลฯ) ทำให้เกิดตะกรัน การกัดกร่อน และหากสารละลายในน้ำร้อนดังกล่าวปนขึ้นไปกับไอน้ำ จะทำให้ไอน้ำไม่บริสุทธิ์ได้
 • สารละลายประจุลบ (ไบคาร์บอเนต, คลอรีน, ซัลเฟต, ไนเตรต) ทำให้เกิดการกัดกร่อน
 • สารละลายประจุไม่มะจุ (ซิลิกา, กรดคาร์บอนิก, ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ) ทำให้เกิดตะกรันและการกัดกร่อน

การป้องกันปัญหาในระบบหม้อต้มไอน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทำได้โดยการบำบัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบหม้อต้มไอน้ำ เช่น การทำน้ำอ่อน หรือการขจัดแร่ธาตุของจากน้ำ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมสารเคมีป้องกันปัญหาอย่างถูกวิธี่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยและลักษณะของระบบหม้อต้มไอน้ำ เช่น รุ่นของหม้อไอน้ำ สภาวะการทำงาน และคุณภาพของน้ำที่เติมเข้าในระบบ ทั้งนี้ อควาสสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านได้

ปัญหาที่พบในระบบหม้อต้มไอน้ำ

 • การกัดกร่อนบริเวณท่อ
  และปล่องควันของหม้อต้มไอน้ำ

 • การกัดกร่อนบริเวณท่อน้ำ
  ของหม้อต้มไอน้ำ

 • การกัดกร่อนของหม้อต้มไอน้ำแบบไหลทางเดียว

 • ตะกรันที่สะสมในท่อและปล่องควันของหม้อต้มไอน้ำ

 • การดูแลรักษาคุณภาพน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้หม้อไอน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • การกัดกร่อนจากการควบแน่นของน้ำในท่อ

 • ผลลัพธ์ของการใช้สารเคมีสำหรับดูแลรักษาคุณภาพน้ำ จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนในท่อน้ำควบแน่น

เคมีภัณฑ์

AQUAS™CHELATE TD ซีรีส์: สารเคมีป้องกันตะกรันสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

AQUAS™CHELATE TB ซีรีส์: สารเคมีสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

AQUAS™CHELATE TMC ซีรีส์: สารเคมีป้องกันตะกรันสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

AQUAS™CHELATE TAW ซีรีส์: สารเคมีสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

SABINORU TH ซีรีส์: สารเคมีสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

SABINORU TAFS ซีรีส์: สารเคมีกำจัดออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

SABINORU TDHS ซีรีส์: สารเคมีสำหรับกำจัดออกซิเจน

SABINORU TAL ซีรีส์: สารเคมีกำจัดออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

HYPERTACAN HP ซีรีส์: สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

POWER ATTACK TV ซีรีส์: สารเคมีปรับความเป็นด่าง