ข้อมูลของบริษัท

 • ชื่อ บริษัท อควาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วันที่ก่อตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
 • ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
 • ผู้ถือหุ้น AQUAS CORPORATION
 • จำนวนพนักงาน 12 (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
 • สำนักงานใหญ่ 191/32 ห้องเลขที่ เอฟ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
  จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ประเทศไทย

ข้อมูลบริษัท

เคมีภัณฑ์สำหรับดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบต่าง ๆ

 • สำหรับระบบหม้อไอน้ำ
 • สำหรับระบบน้ำหล่อเย็น
 • สำหรับน้ำประปา
 • สำหรับน้ำเสีย

ชุดอุปกรณ์ดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
ระบบดูแลรักษาคุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย

ประวัติของอควาสกรุ๊ป

 • 1958 บริษัท NITTO KAKO Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการบำบัดน้ำ
 • 1980 สร้างโรงงานซาคาอิแล้วเสร็จ
 • 1982 พัฒนา LEGIO FRESH เคมีป้องกันเชื้อลีจิโอเนลลา
 • 1987 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น AQUAS CORPORATION
 • 1989 สร้างห้องปฏิบัติการวิจัยซึคุบะแล้วเสร็จ
 • 1994 สร้างโรงงานซึคุบะแล้วเสร็จ
 • 1995 สร้างศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ซึคุบะแล้วเสร็จ (สำนักงานซึคุบะ)
 • 1996 พัฒนาเคมีป้องกันเชื้อลีจิโอเนลลา (จดสิทธิบัตร) x0008_ สร้างศูนย์วิเคราะห์แล้วเสร็จ (สำนักงานซึคุบะ)
 • 2002 สร้างโรงงานเซะกิโจแล้วเสร็จ (โอนการปฏิบัติมาจากโรงงานซาคาอิ)
 • 2011 ทุนจดทะเบียนร่วมกับ AQUA WORTH(SUZHOU) Environmental Protection Co., Ltd._x0008_ ก่อตั้ง AQUASCHEMICAL CORPORATION
 • 2012 ก่อตั้ง AQUAS
  (THAILAND)Co., Ltd.
 • 2014 ก่อตั้ง AQUAS HOLDINGS CORPORATION เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น และริเริ่ม AQUAS group
 • 2017 ก่อตั้งสำนักงานตัวแทน AQUAS CORPORATION ในกรุงเทพมหานคร ควบรวม AQUAS CHEMICAL CORPORATION และ AQUAS FRONTIER CORPORATION

เครือข่ายธุรกิจอควาส

 • ประเทศไทย

  บริษัท อควาส(ไทยแลนด์) จำกัด
  191/32 ห้องเลขที่ เอฟ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ประเทศไทย

  ประเทศจีน

  AQUA WORTH (SUZHOU) Environmental Protection Co., Ltd.
  No.55 Zijin Road, New District, Suzhou, China P.C:215011

 • ประเทศญี่ปุ่น

  AQUAS CORPORATION

  Head office

  15th Floor, OSAKI BRIGHT CORE, 5-5-15, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
  141-0001, Japan